EN

 

EN

Fast navigation   «Terms & Conditions» according to the paragraphs

Použité pojmy uváděné ve smlouvě s velkým počátečním písmenem

 • Server = internetový portál REALLYST, dostupný na internetových adresách https://www.reallyst.com (.cz, .ru), prostřednictvím kterého poskytuje Provozovatel své Služby Uživatelům, (dále jen „Služby“);
 • Provozovatel = majitel portálu REALLYST a domén reallyst.com, reallyst.cz, reallyst.ru;
 • Podmínky = podmínky závazkového vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem obsažené v tomto dokumentu;
 • Data = jakýkoliv datový vstup, informace a/nebo sdělení, které Uživatel na Serveru učinil a zveřejnil;
 • Uživatelský účet = účet s Osobními údaji Uživatele zřízený při Registraci, který je přístupný po zadání uživatelského jména a hesla (Přihlašovacích údajů);
 • Registrace = založení a vedení Uživatelského účtu;
 • Uživatel = registrovaná fyzická osoba (přímý majitel nemovitosti), která přistoupila k Podmínkám a je vlastníkem Uživatelského účtu;
 • Zprostředkovatel = registrovaná právnická osoba (realitní makléř, podnikatel s OSVČ), která přistoupila k Podmínkám a je vlastníkem Uživatelského účtu;
 • Firma = realitní kancelář, podnikatel s OSVČ a další daňové subjekty;
 • Přihlašovací údaje = e-mail a heslo, které slouží pro identifikaci k Uživatelskému účtu;
 • Osobní (Kontaktní) údaje = titul, jméno, příjmení, e-mail, adresa pro doručování, mobilní a telefonní číslo, název a IČO daňového subjektu, osobní fotografie, logo společnosti, webové stránka, skype, linky do profilů na sociální sítě atd.;
 • Propojené servery = webovými servery, které nejsou kontrolovány Provozovatelem a jsou propojeny se Serverem v rámci Služeb usnadňujících přístup na další servery;
 • Balíček = souhrn konkrétních Služeb za sjednanou cenu dle ceníku Sužeb inzerce;
 • Cena = cena Služeb stanovena ceníky Provozovatele v platné výši, včetně DPH;
 • Služby = kompletní servis placených a besplatných služeb;
 • Smlouva = dohoda o Službách spočívajících ve zveřejnění Dat na Serveru a poskytnutí souvisejících Služeb;
 • Příspěvky = elektronická, poštovní či jiným zpúsobem komunikace, spojená s využíváním Služeb Serveru.

EN