Služby REALLYST

Poskytujeme kompletní servis a služby na klíč nejen v oblasti realit

Ceny služeb jsou uvedeny včetně DPH, nejsme plátci DPH
 

1. Komplexní balíček ve zprostředkování nákupu / prodeje nemovitosti

Nabízíme kompletní servis týkající se prodeje, koupě, či pronájmu Vašeho domu, bytu, chalupy, chaty, garáže, pozemku či průmyslových, obchodních, nebo zemědělských nemovitostí. Najdeme partnera pro Vámi zamýšlený prodej, koupi nebo pronájem nemovitosti.

Balíček zahrnuje:
pořízení fotodokumentace nemovitosti, medializace a implementace zakázky na internetu - https://www.reallyst.cz;
organizace a provedení prohlídek nemovitosti;
sjednaní a účast na schůzce s právníkem;
příprava a sepsání plné moci k zastoupení;
sjednání a účast na schůzce s hypotečním poradcem;
zpracování znaleckého posudku dle aktuálního cenového předpisu;
příprava / úprava sepsání smlouvy o smlouvě budoucí, kupní nebo rezervační, dohody o převodu členských práv k družstevnímu bytu;
příprava a sepsání kupní nebo nájemní smlouvy v průběhu připomínkového řízení;
překladatelské služby potřebných dokumentů (pro cizince);
bankovní / advokátní úschova finančních prostředků;
sjednání a zřízení účtu v bance;
vypracování a podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí;
zařízení výpisu z katastru nemovitostí;
zařízení kopií snímků katastrální mapy;
zařízení výpisu z obchodního rejstříku;
vypracování předávacího protokolu a předání / převzetí nemovitosti;
přihlášení / převod služeb a médií u příslušných dodavatelů;
právnickou podporu obchodu;
vypracování a podání přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí;
vypracování a podání přiznání k dani z nemovitých věcí;
vyzvedávání, skenování a odesílání přijaté doporučené pošty.
——————————
I. etapa - Sepsání smlouvy o smlouvě budoucí, kupní nebo rezervační.
Složení rezervačního poplatku.
II. etapa - Sepsání kupní (nájemní) smlouvy + Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí.
III. etapa - Převod nemovitosti na katastru nemovitostí. Zaplacení zůstatku zprostředkovatelského poplatku.
IV. etapa - Předání / převzetí nemovitosti + přihlášení / převod služeb a médií u příslušných dodavatelů.


3 %
z kupní ceny, nejméně však
49 900,-
bez využití služby správy nemovitosti
2,5 %
z kupní ceny, nejméně však
49 900,-
s využitím služby správy nemovitosti na 2 a více let


2. Vypracování smluvní dokumentace na míru právníkem

Smluvní dokumentaci pro Vás vypracují advokáti a notáři s bohatou právní praxí a zkušenostmi v oblasti realit a nemovitostí. Všechny dokumenty budou vypracovány na základě Vámi dodaných podkladů a Vaších požadavků. Současně budou do smlouvy zapracovány Vámi odsouhlasené připomínky druhé strany.

Druhy vypracovávaných smluvních dokumentů v souladu s aktuální legislativou:
Rezervační smlouva;
Smlouva o budoucí kupní / nájemní smlouvě na nemovitou věc;
Dohoda o převodu členských práv k družstevnímu bytu;
Kupní smlouva na nemovitou věc;
Smlouva o věcném břemeni;
Darovací smlouva na nemovitou věc v osobním vlastnictví nebo na družstevní byt;
Zástavní smlouva na nemovitou věc;
Plné moci, včetně zrušení / odvolání;
Smlouva o advokátní / bankovní úschově;
Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí;
Žádost o výmaz zástavního práva z katastru nemovitostí;
Souhlas manžela (manželky) s převodem nemovitosti (koupě, nájem / ukončení);
Nájemní a podnájemní smlouva;
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání;
Předávací protokol nemovitosti;
Souhlas vlastníka nemovité věci s umístěním sídla;
Souhlas vlastníka s podnájmem;
Doklad (potvrzení) o zajištění ubytování;
Oznámení o změně počtu osob žijících v domácnosti;
Výpověď / Dohoda o skončení nájmu;
Uznání dluhu z nájemného;
Notářský zápis (o právním jednání, o průběhu valných hromad a schůzí právnických osob, o tom, že je někdo naživu, o jiných skutkových dějích a stavu věcí, o prohlášení..);
další dokumenty dle dohody.1 490,-
hodina


3. Komplexní správa bytu, domu nebo komerčního objektu

Poskytujeme kompletní servis a služby v oblasti správy bytových a nebytových prostor v Praze a okolí*.
Naším cílem je profesionálním způsobem vyhovět přáním a potřebám našich klientů k jejich maximální spokojenosti.


Nechte svou nemovitost vydělávat bez starostí na špičkové úrovni
poradíme Vám, jak zajistit kvalitní nájemní vztahy, poskytneme reklamu nemovitosti na portále - https://www.reallyst.cz, zajistíme vhodného nájemníka;
vytvoříme a podepíšeme nájemní, podnájemní smlouvy, předávací protokol, výpovědi, změny a dodatky ke smlouvám, dohody o skončení nájmu;
jsme připraveni komunikovat a/nebo řešit problémy s nájemníky, vyřešíme běžné provozní záležitosti a všechny starosti se správou Vašeho domu;
zajistíme měsíční kontrolu plateb nájemného nebo převezmeme a uložíme do úschovy výši nájemného a přepošleme nájem na uvedený účet majitele;
uhradíme měsíční zálohy za služby a energie;
zaplatíme roční daň z nemovitých věcí;
postaráme se o zaplacení výše pojistného Vaší nemovitosti;
zkontrolujeme roční vyúčtování služeb;
provedeme čtvrtletní kontrolu pronajaté nemovitosti s odečtem vody a energií;
vyřešíme havárie, zajistíme opravy bytových jednotek a běžnou údržbu;
zajistíme přeposílání e-mailů, včetně doporučené poštovní korespondence, vyzvedneme na poště, naskenujeme a přepošleme přijatou zásilku;
budeme jednat nebo se účastnit shromáždění SVJ**
přihlásíme energie na nájemníka;
připravíme měsíční reporting vlastníkovi;
zajistíme normativněprávní oporu v rámci společné spolupráce a realizujeme veškeré konzultace a doporučení týkající se přijetí určitého řešení dané záležitosti.
——————————
*   smlouva o správě nemovitostí se podepisuje minimálně na jeden rok
** za jednorázový příplatek
Dopravné mimo Prahu je kalkulováno + 10 Kč za každý ujetý km.10 %
výše nájemného, nejméně však
1 490,- Kč / měs.


4. Založení společnosti na míru

Chcete začít podnikat v České republice? Naše společnost Vás zastoupí v procesu založení společnosti od ZAČÁTKU až do KONCE. Nabízíme výhodnou cenu založení s.r.o. na trhu v kombinací s kvalitou naších služeb.

Cena založení společnosti na míru je konečná a platí pouze s využitím služby poskytnutí sídla na 2 a více let.
Balíček zahrnuje:

Kontrola názvu společnosti (nesprávný název je častým důvodem k zamítnutí založení společnosti);
Sepsání zakladatelské listiny či společenské smlouvy formou notářského zápisu;
Příprava návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku;
Ověření příslušných listin a podpisů u notáře;
Otevření bankovního účtu pro složení základního kapitálu;
Prohlášení správce vkladu o složení základního kapitálu;
Souhlas s umístěním sídla včetně výpisu z katastru nemovitostí;
Zajištění živnostenských oprávnění – tzv. volné živnosti;
Čestná prohlášení, souhlas se zápisem a výpis z rejstříku trestů statutárních orgánů;
Vyřízení veškeré zdlouhavé a náročné komunikace s příslušnými úřady;
Příprava dokumentů k registraci na příslušný finanční úřad (po založení společnosti do obchodního rejstříku);
——————————
Cena obsahuje všechny správní poplatky a je k ní třeba ještě připočítat cenu za poskytnutí sídla na vybrané období
Dopravné mimo Prahu je kalkulováno + 10 Kč za každý ujetý km.

10 990,-
s využitím služby poskytnutí sídla na 2 a více let
13 990,-
s využitím služby sídla na 1 rok
15 990,-
bez využití služby poskytnutí sídla

5. Poskytnutí sídla společnosti v Praze

Nabízíme poskytnutí sídla se službami administrace v naší vlastní nemovitosti na Praze

Balíček obsahuje:
poskytnutí sídla na adrese v Praze 5;
označení budovy hlavičkou Vaší společnosti;
smlouva o poskytnutí sídla;
souhlas s umístěním sídla;
při změně sídla nahlášení změn na příslušné úřady;
vypracování návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku;
poskytnutí korespondenční adresy;
denní příjem pošty z poštovní schránky;
denní hlášení o přijaté poště e-mailem;
úschova pro pozdější vyzvednutí;
——————————
Služba se hradí vždy na celé vybrané období dopředu, nejpozději při předání souhlasu s umístěním sídla minimálně na 1 rok.1 rok -  349,- Kč / měs.
2 roky - 299,- Kč / měs.
3 roky - 249,- Kč / měs.


6. Likvidace obchodních společností

Nabízíme provedení, zrušení a následnou likvidaci Vaší obchodní společnosti na území celé České republiky, (alternativou je také převod společnosti na jiného majitele a změna jednatele).

Standardní likvidace společnosti probíhá následujícím způsobem:
Valná hromada přijme rozhodnutí o zrušení společnosti a vstupu do likvidace a jmenuje osobu likvidátora – formou notářského zápisu;
Zajištění zápisu vstupu společnosti do likvidace a osoby likvidátora do obchodního rejstříku, současně rovněž oznámení o zrušení společnosti a vstupu do likvidace v Obchodním věstníku a zajištění potvrzení o zveřejnění obou oznámení;
Sestavení mimořádné účetní uzávěrky ke dni předcházejícímu vstupu do likvidace společnosti a ke dni rozvrhu likvidační podstaty;
Kontaktování příslušných úřadů, subjektů, věřitelů a dotčených orgánů (finanční úřad, živnostenský úřad, odběratelé, dodavatelé...) o zrušení společnosti s likvidací;
V případě dostatku zdrojů uhrazení všech existujících závazků a výdajů pohledávek věřitelů;
Vyhodnocení solventností likvidované společnosti, v případě zjištění předlužení společnosti podání návrhu na insolvenci, podání přiznání k dani z příjmů**;
Vyhotovení soupisu majetku společnosti, provedení inventarizace, ocenění tržní ceny a zajištění prodeje majetku;
Zpeněžení likvidační podstaty, shromažďování případných přihlášek věřitelů, zpracování zprávy o průběhu likvidace a majetkových poměrech společnosti, podání návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku a jeho poskytování statutárnímu orgánu;
Valná hromada projedná a schválí návrh na rozdělení likvidačního zůstatku;
Požádání příslušných orgánů o souhlas s výmazem likvidované společnosti;
Podání návrhu na výmaz likvidované společnosti z obchodního rejstříku;
Zajištění, vytřídění, archivace písemností a uložení spisového materiálu do spisovny;
——————————
Těchto všech kroků Vás ušetříme, neboť tyto povinnosti převezmeme na sebe!
Dopravné mimo Prahu je kalkulováno + 10 Kč za každý ujetý km.
od 29 990,-

7. Účetnické služby k potřebám klientů

Veškeré účetnictví a daňové přiznání vypracují zkušené účetní s bohatou a dlouholetou praxí

Účetní služby tvoří paušál a cena za počet účetních dokladů:

1. Přiznání k dani z příjmů fyzických osob včetně přehledů 1 990,- Kč
2. Přiznání k dani z příjmů právnických osob včetně příloh 2 990,- Kč
3. Měsíční sazba za vedení účetnictví nebo daňové evidence pro plátce DPH od 2 490,- Kč
4. Měsíční sazba za vedení účetnictví nebo daňové evidence pro neplátce DPH od 1 490,- Kč
5. Účetní uzávěrka podle ročního obratu
- do 5 milionů
- od 5 do 10 milionů
- 10 milionů a více

3 490,- Kč
4 990,- Kč
9 990,- Kč
6. Registrace k DPH nebo k ostatním daním
1 490,- Kč
7. Účetní položka (živnostníci, neplátci DPH s přiznáním 1x ročně)
20,- KčPřiznání k dani z nabytí
nemovitých věcí
1 990,-


8. Kompletní pojištění nemovitosti, domu nebo bytu

Nabízíme pojištění majetku ve spolupráci s odbornými pojišťovacími agenty, hned při sjednání pojištění dostanete obchodní slevu ve výši až 40%.
Pojistěte si střechu nad hlavou!

Rozsah krytí pojištění:                                Nemovitost  Domácnost

1. Požár, výbuch, kouř, přímý i nepřímý úder blesku; imploze, přepětí a podpětí
2. Vichřice, krupobití, tíha sněhu a námrazy
+ rázová vlna
3. Krádež vloupáním a s tím související škody, vloupání do vozidla v ČR
4. Pád skály, pád kamení, sesuv půdy, zemětřesení, pád lavin
5. Pád letadla (i bez posádky), náraz neznámého vozidla; pád stromů a stožárů
6. Srážková voda, zpětné vzdutí kanalizace, povodeň, záplava
7. Únik vody z vodovodního zařízení, škody mrazem na potrubí, ztráta vody
8. Vandalismus včetně graffiti
+ krádež vloupáním
9. Rozbití skla
+ akvária a sklokeramika
10. Škody z odpovědnosti vlastníka, držitele, nájemce nebo správce budovy či bytu


11. Krádež vloupáním a poškození věcí studujících dětí v ČR i Evropě
12. Krádež a poškození cestovních zavazadel (celosvětově)
13. Škody z občanské odpovědnosti pojištěného a jeho rod. příslušníků
On-line Kalkulátor


9. Jednotlivé služby dle požadavků klienta

Pomůžeme Vám s organizací schůzek a zařízení jednaní s příslušnými orgány, obchodními partnery, vlastníky nemovitostí a dalšími subjekty při jednání a sepsání potřebných dokumentů, (v přítomnosti klienta / v zastoupení klienta na základě plné moci).

Dále Vám zajistíme:
sjednání a provedení prohlídek nemovitosti;
předání / převzetí nemovitosti dle předávacího protokolu;
sjednání a účast na schůzce s právníkem / advokátem;
sjednání a účast na schůzce s hypotečním / bankovním poradcem;
zřízení / zrušení účtu v bance;
sjednání a účast na schůzce s pojistným poradcem / zprostředkovatelem;
sjednání a účast na schůzce s daňovým poradcem / auditorem;
sjednání a účast na schůzce s účetním, komplexní a jednorázové zpracování účetnictví;
sjednání a účast na schůzce s odhadcem a znalcem nemovitostí;
vyzvedávání, skenování nebo přeposílání přijaté doporučené pošty;
překladatelské služby potřebných dokumentů prostřednictvím soudního překladatele;
sjednání a účast na schůzce se správou SVJ;
návštěvy a kontrola pronajaté nemovitosti s odečtem vody a energií;
zastoupení a účast na shromáždění společenství vlastníků jednotek;
sjednaní schůzky a zastupování před městskými úřady, včetně SSZ, finančního a katastrálního úřadu, cizinecké policie, atd.
přihlášení / převod služeb a médií u příslušných dodavatelů;
podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí;
zařízení výpisu z katastru nemovitostí;
zařízení kopií snímků katastrální mapy;
zařízení výpisu z obchodního rejstříku;
organizace stěhování;
organizace služeb tykajících se rekonstrukce nemovitosti včetně zařízení vybavením nebo jeho opravy, vyklizení a vyskladnění prostor;
přivítání, doprava z/na letiště, autobusové a vlakové nádraží, hotel (celá ČR).
zajistíme další služby dle požadavků klienta…
——————————
Dopravné mimo Prahu je kalkulováno + 10 Kč za každý ujetý km.


Praha:
490,-Kč / hod.
Mimo Prahu:
<   50 km -790,- Kč / hod.
< 100 km - 690,- Kč / hod.
> 100 km - 590,- Kč / hod.

10. Přihlášení k zasílání nových nabídek

Prostřednictvím naších služeb nabízíme zaslání nově vložené nemovitosti na základě přihlášení uživatele k odběru čerstvé vložených inzerátů na základě preferencí.
——————————
Nesouhlas se zasíláním nabídek nemovitostí lze zrušit prostřednictvím služby Odhlášení, kterou naleznete ve svém e-mailu.

Více informací najdete na stránce «Vložit poptávku»
Zdarma